• אטליה

ציטוט של מאטיס

״אתה מייצג את המודל, או כל נושא אחר, לא מעתיק אותו, ולא יכול להיות יחסי צבע בינו ובין והעבודה שלך, זה היחס שבין הצבעים בציור שלך שמקביל ליחס בצבעים שנמצאים במודל״ אנרי מאטיס


43 views0 comments

Recent Posts

See All