• אטליה

ציטוט של מאטיס

״אתה מייצג את המודל, או כל נושא אחר, לא מעתיק אותו, ולא יכול להיות יחסי צבע בינו ובין והעבודה שלך, זה היחס שבין הצבעים בציור שלך שמקביל ליחס בצבעים שנמצאים במודל״ אנרי מאטיס


34 views

© 2019 Avner Levinson. All rights reserved