• אטליה

מאטיס

״לעולם אל לו לאמן להיות אסיר של עצמו, של סיגנונו, של שמו ושל הצלחתו״ (אנרי מאטיס) - מאטיס מצייר את תקרת ה Barnes Foundation בפילדלפיה


18 views0 comments

Recent Posts

See All