• אטליה

יש באמנות רק דבר אחד שהוא בעל ערך: מה שאיננו יכולים להסביר ג'ורג׳ בראק11 views0 comments

© 2019 Avner Levinson. All rights reserved