• אטליה

יש באמנות רק דבר אחד שהוא בעל ערך: מה שאיננו יכולים להסביר ג'ורג׳ בראק14 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2019 Avner Levinson. All rights reserved