• אטליה

אמנים לומדים מאמנים ג׳ריקו ורובנס בעקבות קאראווג'ו

Caravaggio, Théodore Géricault, Rubens


20 views0 comments

© 2019 Avner Levinson. All rights reserved