• אטליה

אמנים לומדים מאמנים ג׳ריקו ורובנס בעקבות קאראווג'ו

Caravaggio, Théodore Géricault, Rubens


19 views

© 2019 Avner Levinson. All rights reserved