• אטליה

אמנים לומדים מאמנים ג׳ריקו ורובנס בעקבות קאראווג'ו

Caravaggio, Théodore Géricault, Rubens


21 views0 comments

Recent Posts

See All