• אטליה

אמנים לומדים מאמנים בלטוס בעקבות מאסאצ׳ו

Masaccio, Balthus


36 views0 comments

© 2019 Avner Levinson. All rights reserved