• אטליה

אמנים לומדים מאמנים בלטוס בעקבות מאסאצ׳ו

Masaccio, Balthus


40 views0 comments

Recent Posts

See All