• אטליה

אמנים לומדים מאמנים בלטוס בעקבות מאסאצ׳ו

Masaccio, Balthus


37 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2019 Avner Levinson. All rights reserved