• אטליה

אמנים לומדים מאמנים בלטוס בעקבות מאסאצ׳ו

Masaccio, Balthus


18 views

© 2019 Avner Levinson. All rights reserved